Håndtering af luftfragt import og eksport forsendelser. Konsolideringer og dokumenthåndtering hører ind under dette. Vi har IATA uddannet personale der administrativt kan håndtere alle farligt gods forsendelser samt biler der med sikkerhed kan transportere netop dit gods.